Sąd podatkowy: Odroczone odszkodowanie powoduje powstanie podatku od samozatrudnienia

Udostępnij:

Firma może nagradzać swoją kadrę kierowniczą i inne osoby poprzez ustanowienie planu odroczonego wynagrodzenia, który wypłaca kwoty w przyszłości. Jednak jak wynika z nowej sprawy dotyczącej niezależnego kontrahenta, Dunlap, TC Memo 2020-10, 2/18/20, odbiorcy mogą nadal być zobowiązani do zapłaty podatku od samozatrudnienia od płatności odroczonego wynagrodzenia.

Zazwyczaj, niekwalifikowany plan odroczony jest używany jako uzupełnienie kwalifikowanego planu emerytalnego dla pracowników, jak 401(k). Porównywalnie do 401(k), odszkodowanie, które jest odroczone rośnie bez żadnego bieżącego podatku, aż do momentu wypłaty w określonym terminie - powiedzmy, na emeryturze.

Jednak pieniądze nie mogą być udostępnione pracownikowi lub odłożone dla niego. Pracownik liczy jedynie na "obietnicę" firmy, że zapłaci należną kwotę.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień to, co najlepsze w AccountingWEB.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Innymi słowy, Twój klient ryzykowałby, że wierzyciele mogliby uszczuplić wypłatę. Co gorsza, firma mogłaby upaść.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi umów o odroczone wynagrodzenie, kwota, która jest odroczona, musi być traktowana jako wynagrodzenie dla celów podatku od wynagrodzeń w późniejszym terminie, kiedy usługi są wykonywane lub nie ma już znacznego ryzyka przepadku.

W nowej sprawie podatnik zamieszkały w Waszyngtonie był zatrudniony jako krajowy dyrektor sprzedaży dla Mary Kay, znanego producenta i dystrybutora produktów kosmetycznych. Do obowiązków podatnika należała rekrutacja innych dyrektorów sprzedaży i konsultantek kosmetycznych. Mary Kay konsekwentnie traktowała swoich krajowych dyrektorów sprzedaży jako niezależnych wykonawców.

Krajowi dyrektorzy sprzedaży byli uprawnieni do uczestnictwa w "Programie Bezpieczeństwa Rodziny" (FSP) Mary Kay. Zgodnie z tym planem, kadencja podatniczki miała zakończyć się w wieku emerytalnym 65 lat, po czym była ona uprawniona do otrzymywania płatności z tytułu FSP przez 15 lat w oparciu o jej najwyższą średnią aktywność w zakresie sprzedaży.

W 2006 r. podatniczka zaczęła otrzymywać płatności FSP odzwierciedlające jej działalność zawodową przed osiągnięciem wieku 65 lat. Płatności te nie stanowiły dochodu, który wcześniej został zgłoszony jako dochód brutto lub dochód podlegający opodatkowaniu od samozatrudnienia.

Mary Kay długo utrzymywała, że wypłaty FSP podlegają podatkowi od samozatrudnienia, kiedy były wypłacane emerytowanym krajowym dyrektorom sprzedaży. Wcześniej Mary Kay wskazała, że FSP miała być niekwalifikowaną umową o odroczonym wynagrodzeniu zgodnie z przepisami i tak powinna być interpretowana. Ponadto, w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi porozumień o niekwalifikowanym odroczeniu wynagrodzenia, które zostały zapoczątkowane w 2008 roku, FSP został zmieniony w celu dostosowania się do tych zmian.

Obecnie Sąd Podatkowy orzekł, że wypłaty z FSP były wypłatami z niewykwalifikowanego planu odroczonego wynagrodzenia podlegającego podatkowi od samozatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności, Sąd Skarbowy stwierdził, że FSP "jest w zamierzeniu planem niekwalifikowanego odroczenia płatności... i będzie interpretowany zgodnie z tym zamiarem".

Podatniczka argumentowała, że inna regulacja wspierała jej stanowisko, że FSP nie była planem odroczonej kompensacji. Sąd zauważył jednak, że regulacja ta dotyczy jedynie pracowników, a zatem jest bez znaczenia. Nie było sporu co do tego, że krajowi dyrektorzy sprzedaży byli niezależnymi wykonawcami.

Wreszcie, Sąd ustalił, że roczne wypłaty z FSP były związane z wcześniejszymi zarobkami podatnika i nie zawierały żadnych wcześniejszych kwot podlegających opodatkowaniu podatkiem od samozatrudnienia, mimo że kwoty te zostały zarobione w poprzednich latach. W związku z tym, wypłaty z FSP podlegają opodatkowaniu podatkiem od samozatrudnienia.

Powiązane artykuły

FASB porusza kwestię rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w nowym prawie

Co musisz wiedzieć o klientach 'Gig Economy