Jakie nowe formularze i listy podatkowe powinni znać Twoi klienci?

Udostępnij:

Wśród niezliczonej ilości próśb, z jakimi zwracają się do nas specjaliści od podatków w okresie wzmożonej pracy, najbardziej podstawową jest możliwość wejścia z zaufaniem. W związku z tym, AccountingWEB współpracuje z J.K. Lasser, aby pomóc w zapewnieniu tego niezbędnego bodźca, którego praktycy najbardziej potrzebują w tym kluczowym okresie roku.

Sezon obfituje w wiele pytań, począwszy od zmian w formularzach i kodeksach podatkowych po procesy i procedury dla osób fizycznych i firm. Wierzymy, że ta seria artykułów oraz dodatkowe informacje od autorki Barbary Weltman i Elliota nieco rozładują ten ciężar.

Zaczynamy od szczegółowych informacji na temat wszelkich tego, jakie są kluczowe zmiany w nowych formularzach i harmonogramach dla deklaracji 2019 i jak odnieść się do nich ze swoimi klientami.

Elliott Eiss

Chociaż podstawowe zeznanie podatkowe nie jest pocztówką, którą obiecano, jest krótsze niż poprzednie zeznania. Zostało to osiągnięte poprzez przeniesienie różnych pozycji poza podstawową deklarację i na inne formularze i harmonogramy, które zostaną omówione w tym artykule.

Podstawowe rozliczenie podatku dochodowego

Formularz 1040 jest nadal dostępny do wypełnienia przez każdą osobę fizyczną. Ale jest nowa opcja dla podatków dochodowych na rok 2019: Formularz 1040-SR, który jest przeznaczony dla seniorów w wieku 65 lat i starszych. Stworzenie tego formularza było wymagane przez Bipartisan Budget Act of 2018.

Formularz 1040-SR jest opcjonalny dla podatników urodzonych przed 2 stycznia 1955 roku. Pozwala on na zgłaszanie tych samych dochodów i ubieganie się o te same odliczenia i kredyty, co formularz 1040.

W rzeczywistości te same instrukcje mają zastosowanie do Form 1040 i Form 1040-SR. Jedyną różnicą w nowym formularzu jest wyszczególnienie standardowego odliczenia bezpośrednio na deklaracji, aby ułatwić jej ręczne wypełnienie. Ponieważ osoby przygotowujące zeznania podatkowe korzystają z oprogramowania, nie ma istotnego powodu, aby używać nowego formularza.

Zmiana w podstawowych schematach

W przypadku zeznań za 2018 rok, istniało sześć dodatkowych harmonogramów towarzyszących formularzowi 1040. Zostały one skondensowane do trzech harmonogramów i mogą być używane z formularzem 1040 lub 1040-SR. Harmonogramy służą do zgłaszania pozycji, dla których nie ma określonej linii na zeznaniu podatkowym. Harmonogramy dla podatków dochodowych na rok 2019 to:

  • Schemat 1: Dodatkowy dochód, taki jak dochód (lub strata) z samozatrudnienia, odszkodowanie dla bezrobotnych, nagroda lub nagroda pieniężna oraz wygrane w grach hazardowych. Harmonogram ten jest również używany do korekt dochodu (odliczenia ponad linią, o które można się ubiegać bez względu na to, czy podatnik korzysta ze standardowego odliczenia, czy pozycjonuje). Należą do nich odliczenia od składek na IRA i składek na plan emerytalny dla samozatrudnionych, wydatki na edukację, odsetki od kredytów studenckich, składki na konto oszczędnościowe na zdrowie oraz połowa podatku od samozatrudnienia.
  • Schemat 2: Dodatkowe podatki, takie jak alternatywny podatek minimalny, podatek od samozatrudnienia, podatki od zatrudnienia w gospodarstwie domowym oraz dodatkowy podatek (kary) od IRA i innych kwalifikowanych planów emerytalnych oraz kont uprzywilejowanych podatkowo. Podatnik, który otrzymał zaliczkę na poczet podatku od składek przy zakupie pokrycia zdrowotnego poprzez rządowy Marketplace, zgłasza tutaj każdą nadwyżkę jako spłatę.
  • Schemat 3: Dodatkowe kredyty, takie jak zagraniczny kredyt podatkowy, kredyty edukacyjne oraz kredyt na wkłady emerytalne. Harmonogram ten jest również używany do innych płatności i kredytów podlegających zwrotowi, takich jak szacunkowe podatki, nadwyżka podatku Social Security tax withheld, oraz net premium tax credit.

Inne nowe formularze i harmonogramy

Istnieją nowe formularze i harmonogramy do ubiegania się o odliczenie kwalifikowanego dochodu z działalności gospodarczej (QBI) dla właścicieli podmiotów typu pass-through. W poprzednim sezonie podatkowym używano arkuszy w instrukcji do zeznania. W sezonie podatkowym 2020 należy użyć:

  • Form 8995, Qualified Business Income Deduction Simplified Computation, jeśli dochód do opodatkowania jest poniżej ustalonej kwoty w oparciu o status podatnika (filing status).
  • Jeśli dochód do opodatkowania jest większy, wtedy użyj formularza 8995-A, Qualified Business Income Deduction.

Do Formularza 8895-A dołączonych jest kilka schematów:

  • Schedule A, Specified Service Trades or Businesses (Schedule A, określone branże usługowe lub biznesy)
  • Tabela B, Agregacja operacji biznesowych (Aggregation of Business Operations)
  • Schemat C, Loss Netting and Carryforward (kompensacja i przenoszenie strat)
  • Schemat D, Specjalne zasady dla patronów spółdzielni rolniczych lub ogrodniczych.

Wniosek

W praktyce, oprogramowanie do przygotowywania podatków wypełnia formularze i harmonogramy zgodnie z wymaganiami, na podstawie informacji wprowadzonych przez Ciebie. Jednak warto powiadomić swoich klientów o nowym wyglądzie ich deklaracji, które im dostarczasz.

J.K. Lasser Institute jest głównym wydawcą poradników podatkowych dla konsumentów od 1939 roku, kiedy to Jacob Kay Lasser po raz pierwszy opublikował Your Income Tax. Od tego czasu poradnik jest wydawany nieprzerwanie od ponad siedemdziesięciu lat i przeczytany przez ponad 39 000 000 osób. Instytut J.K. Lassera wydaje również książki z dziedziny finansów osobistych, takie jak Small Business Taxes oraz 1001 Deductions and Tax Breaks. Rzecznicy Instytutu J.K. Lassera są regularnie poszukiwani jako eksperci podatkowi w mediach.

J.K. Lasser's Your Income Tax 2020 daje Ci instrukcje krok po kroku do łatwego, bezstresowego złożenia zeznania podatkowego.
Pobierz książkę tutaj.

Powiązane artykuły

Czy Twoi klienci są gotowi na nowy formularz W-4?

Dlaczego nowa ustawa reformująca IRS to powtórka z rozrywki